Equip

Gestió Global és una empresa situada a Les Preses (La Garrotxa) especialitzada en l’assessorament i consultoria a PIMES , petites i mitjanes empreses i autònoms i a persones en general

Oferim serveis de:

I, si el client necessita algun altre servei, busquem els professionals que el puguin prestar.

Gestionem Globalment

Missió

Gestió Global pretén:

 • Donar resposta a tot el que una empresa, un autònom o una entitat necessita per complir amb les seves obligacions legals en quant a comptabilitat, declaracions fiscals, nòmines, ...etc. i gestionar eficientment el seu negoci: administració i gestió econòmica i financera, estratègic, de Recursos Humans RRHH...
 • Ajudar i assessorar a les persones en el compliment de les obligacions legals i la gestió de la/es seva/es propietat/s i/o capital

Visió

 • Ser la millor alternativa i un referent d’assessorament i consultoria professional de qualitat i compromís adaptada a les necessitats específiques de cada client
 • Oferir un servei diferent del concepte tradicional d’assessorament i consultoria dunant un servei molt pròxim i personal quelcom que permet involucrar-nos més directament amb el client per dunar la solució més adequada i adalantar-nos a possibles necessitats.

Valors

Qualitat

 • Excel·lència oferint un servei competitiu eficaç i eficient.
 • Millora contínua en els serveis prestats i la metodologia per desenvolupar-los.

Proximitat

 • Comunicació oberta, directa i sincera.
 • Empatia: capacitat per entendre i sentir-se identificat amb les necessitats dels clients.
 • Accessibilitat i adaptabilitat:
 • Atenció presencial, virtual i telèfonica.
 • Visites al domicili de l’activitat o on es cregui convenient, si és el cas, per assessorar, portar documentació, treballar, …etc.. S’atén al client en l’horari i/o al lloc que vol i/o necessita : a l’oficina, al seu domicili o en qualsevol altre lloc.
 • Total flexibilitat d’horaris i d’atenció amb cita prèvia. Els continus desplaçaments que fem a petició del client no permeten tenir un ampli horari d’atenció presencial directa a oficina però, amb cita prèvia, atenem als clients el dia, a l’hora i al lloc on els és més còmode i fàcil.
 • Confiança.
 • Transparència.

Professionalitat

 • Innovació i aprenentatge constant per adaptar-se constantment als canvis i a les necessitats generals del sector i a les específiques de cada client.
 • Proactivitat avançant-se als problemes i prenent mesures per afrontar-los positivament
 • Integritat i honestedat actuant amb coherència amb els principis ètics de la nostra professió

Qualitat, proximitat i professionalitat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Membre de

Logo RED PAE

Associats a