Millorar la rendibilitat - Gestió Global

Fent que les persones que tens contractades rendeixin més i les que has de contractar siguin les més adequades al lloc de treball?

Consultoria > Recursos Humans

Analitzem i definim les necessitats de personal, RRHH per implantar processos que garanteixin la màxima eficàcia de l’equip humà

  • Analitzem la gestió dels RRHH.
  • Gestionem externament els RRHH.
  • Avaluem al personal.
  • Fem plans d’acolllida.
  • Definim els llocs de treball, els perfils i l’organigrama.
  • Millorem la comunicació, la participació , la motivació,…etc.
  • Estudiem les remuneracions i implantem sistemes retributius adequats a les necessitats.
  • Definim polítiques de RRHH.
  • Gestionem la formació.
  • Fem seleccions de personal.

Veure article: La importància de la bona gestió en Recursos Humans


Membre de

Logo RED PAE

Associats a

Col·laborem amb el programa