Millorar la rendibilitat - Gestió Global

Fent que les persones que tens contractades rendeixin més i les que has de contractar siguin les més adequades al lloc de treball?

Consultoria > Recursos Humans

Analitzem i definim les necessitats de personal, RRHH per implantar processos que garanteixin la màxima eficàcia de l’equip humà

 • Analitzem la gestió dels RRHH.
 • Gestionem externament els RRHH.
 • Elaborem plans d’igualtat.
 • Avaluem al personal.
 • Fem plans d’acolllida.
 • Definim els llocs de treball, els perfils i l’organigrama.
 • Millorem la comunicació, la participació , la motivació,…etc.
 • Estudiem les remuneracions i implantem sistemes retributius adequats a les necessitats.
 • Definim polítiques de RRHH.
 • Gestionem la formació.
 • Fem seleccions de personal.

Veure article: La importància de la bona gestió en Recursos Humans


Membre de

Logo RED PAE

Associats a