LOPD - Gestió Global

VOLS

... complir amb la Llei de Protecció de Dades LOPD?

Consultoria > Protecció de Dades

Actualment, qualsevol autònom o empresa recull i guarda dades de clients, proveïdors i col·laboradors. La legislació vigent dóna, a més, molta importància a la protecció d’aquestes dades. Hi ha, però, encara, moltes empreses i autònoms que no tenen regularitzada la seva situació en quant al Reglament General de Protecció de Dades RGPD, la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD i la Llei de Serveis per la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

Des de Gestió Global t’assessoren en l’adequació i implantació de la protecció de dades:

  • Identifiquem els riscos i les mesures de seguretat
  • Desenvolupem el pla d’acció a aplicar
  • Elaborem el registre d’activitats de tractament de dades
  • Redactem i revisem els contractes i les clàusules informatives i de consentiment
  • Establim els protocols de notificació de violacions de seguretat
  • Analitzem els riscos i, si és el cas, fem l’avaluació d’impacte.
  • Podem ser el Delegat de Protecció de Dades de la teva empresa
  • Fem les auditories de verificació de la normativa de protecció de dades
  • Organitzem i fem jornades d’informació i formació
  • Oferim un assessorament continuat.

Veure article: Protecció de dades a les empreses


Membre de

Logo RED PAE

Associats a