Millorar la rendibilitat - Gestió Global

Amb la definició i implementació
d'una estratègia?

Consultoria > Estratègica

T’ajudem a dur a terme una estratègia que permeti millorar els resultats de la teva empresa

  • Elaborem i analitzem plans estratègics.
  • Definim la missió, la visió i els valors.
  • Dissenyem carteres de negoci i estratègies d’entrada als mercats.
  • Assessorem en la reorientació del model de negoci : disseny i llançament de noves oportunitats de negoci , diversificació, benchmarking estratègic, …etc.
  • Elaborem i analitzem plans de màrqueting i comercialització.
  • Dissenyem el model organitzatiu.
  • Definim el quadre de comandament integral.
  • Gestionem el canvi.

Membre de

Logo RED PAE

Associats a