Constitució de societats - Gestió Global

Amb la gestió
econòmica i financera

Consultoria > Econòmica i Financera

Analitzem la situació financera i econòmica de l’empresa per definir i implantar canvis que permetin augmentar els beneficis de l’empresa.

  • Fem estudis de viabilitat empresarial (plans d’empresa/de negoci).
  • Analitzem els costos.
  • Estudiem els marges comercials.
  • Gestionem i controlem els pressupostos.
  • Analitzem els estats financers: tresoreria, rendibilitat, disponibilitat.
  • Controlem la gestió per tal de prendre les decisions més adequades.
  • Estudiem quina és la millor estratègia d’inversió i finançament per a la teva empresa.

Membre de

Logo RED PAE

Associats a