Nòmines i contractes - Gestió Global

NECESSITES

... que et facin les
nòmines i els contractes?

Assessoria > Laboral

Assessorem a les empreses i als autònoms en l’àmbit laboral en tot tipus de situacions i problemàtiques i gestionem les relacions laborals per a complir amb les disposicions legals vigents

  • Inscrivim empreses a la Seguretat Social.
  • Fem altes, baixes i variacions de dades dels treballadors.
  • Confeccionem i tramitem contractes.
  • Elaborem nòmines i assegurances socials.
  • Assessorem i confeccionem documentació laboral d’acomiadaments, modificacions de condicions de treball, etc.
  • Assistim i representem a l’empresa davant les administracions
  • Tramitem prestacions: viudetat, invalidesa, jubilació, etc.

A més, si l’empresa vol o necessita altres serveis com: la selecció de personal, la implantació d’un sistema retributiu d’incentius; l’avaluació del personal; la gestió de la formació; la millora de la comunicació, la participació, la motivació…
Us oferim també el nostre servei de consultoria de Recursos Humans RRHH


Membre de

Logo RED PAE

Associats a