Presentació d'impostos - Gestió Global

NECESSITES

... que et presentin
els impostos?

Assessoria > Fiscal

Assessorem als autònoms i a les empreses en les obligacions fiscals a complir i realitzem totes les gestions fiscals pertinents, segons la legalitat vigent

  • Confeccionem, presentem i tramitem impostos: IVA, IRPF, Impost de societats, …etc.
  • Fem altes, baixes i modificacions censals a l’Agència Tributària.
  • Estudiem quin és el règim fiscal més convenient.
  • Assistim i representem en comprovacions i inspeccions fiscals.
  • Donem d’alta i gestionem les notificacions electròniques d’hisenda.

Membre de

Logo RED PAE

Associats a