Serveis Gestió Global

NECESSITES

... gestionar
una comunitat
de propietaris? 

Altres serveis > Administració de comunitats de propietaris

Gestiones comunitats de propietaris. Ens encarreguem dels assumpte financers, legals, tècnics i de manteniment.

  • Organitzem les convocatòries i assistim a les Juntes Ordinàries i Extraordinàries i redactem les actes
  • Gestionem i controlem els cobraments i pagaments de subministraments i quotes
  • Preparem els estats comptables i les previsions
  • Gestionem els impagats
  • Fem les gestions bancàries amb les administracions
  • Custodiem la documentació
  • Gestionem les incidències i tramitem els sinistres

Membre de

Logo RED PAE

Associats a