Serveis Gestió Global

NECESSITES

... algun
altre servei? 

Altres serveis > Administració de comunitats de propietaris

Gestiones comunitats de propietaris. Ens encarreguem dels assumpte financers, legals, tècnics i de manteniment.

 • Organitzem les convocatòries i assistim a les Juntes Ordinàries i Extraordinàries i redactem les actes
 • Gestionem i controlem els cobraments i pagaments de subministraments i quotes
 • Preparem els estats comptables i les previsions
 • Gestionem els impagats
 • Fem les gestions bancàries amb les administracions
 • Custodiem la documentació
 • Gestionem les incidències i tramitem els sinistres

Serveis Gestió Global

NECESSITES

... demanar
una subvenció? 

Altres serveis > Subvencions i ajudes

Tramitem tots tipus de subvencions i ajudes. Ens encarreguem de tot el procés des de la sol·licitud fins a l’aportació de la documentació final.

 • Analitzem i identifiquem la subvenció i/o ajuda adequada a cada situació.
 • Informem dels requisits i criteris de valoració.
 • Presentem la sol·licitud i fem el seguiment.
 • Presentem i elaborem la documentació necessària: memòria Técnica i/o econòmica, projectes,….etc.
 • Fem els tràmits necessaris per acceptar i cobrar la subvenció.

Documentació i tràmits - Gestió Global

NECESSITES

... presentar
documentació i fer tràmits i no saps com fer-ho? 

Altres serveis > Gestions i tràmits

Fem tot tipus de gestions i tràmits com poden ser:

 • Els canvis de noms de vehicles.
 • La sol·licitud de certificats d’antecedents penals.
 • La petició de certificacions i notes informatives de finques i béns immobles, així com de societats mercantils.

I també per a autònoms i/o empreses petites sense volum per a tenir un departament administratiu podem ser l’administratiu de l’empresa:

 • Fem la facturació, redactem documents, recepcionem trucades i comandes, gestionem l’arxiu, fem seguiment de cobraments i pagaments, elaborem pressupostos, gestionem l’agenda, etc.
Documentació i tràmits - Gestió Global

ETS ESTRANGER

... i necessites
 regularitzar a teva situació? 

Altres serveis > Estrangeria

Tramitem:

 • L’obtenció del NIE.
 • El permís de treball per compte aliena o compte pròpia.
 • La reagrupació familiar.
 • El procediment d’arrelament.

Membre de

Logo RED PAE

Associats a

Col·laborem amb el programa